Prepáčte, stránka "offcanvas-col1" neexistuje.

Prepáčte, stránka "offcanvas-col2" neexistuje.

Prepáčte, stránka "offcanvas-col3" neexistuje.

Prepáčte, stránka "offcanvas-col4" neexistuje.

Aká pokuta Vám hrozí ak nepoužívate RPVZ?

Aká pokuta Vám hrozí ak nepoužívate RPVZ?

Ešte v roku 2016 vznikol tzv. Register prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV). Do registra sa povinne zaznamenávajú najazdené kilometre vozidla počas jeho prevádzky až do jeho vyradenia, aby sa zamedzilo neoprávnenej manipulácii s počtom najazdených kilometrov. Aktuálne bol zákon doplnený a ak chcete predávať autá musíte mať aj výpis z RPZV v opačnom prípade hrozí predajcovi/subjektu pokuta až do 100tis.eur!

Výpis z registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV), alebo inak nazývaný ODO-Pass/ODO-Pass EU zobrazuje skutočný stav kilometrov, v čase, kedy boli zaznamenané. Zákazník tak získa prehľad, či priebeh stavu kilometrov je reálny a odometer nebol stočený. Výpis z RPZV okrem iného obsahuje tieto údaje: identifikačné číslo vozidla VIN, značku a obchodný názov vozidla, dátum prvého prihlásenia vozidla, dátum prvého prihlásenia vozidla v SR, dátum vystavenia ODO-Passu/ODO-Passu EU. 

Výpis je vždy vytlačený je na špeciálnom papieri, s ochrannými prvkami, aby sa zamedzilo jeho falšovaniu alebo podvodu.  Je platný vždy do zapísania nových údajov do RPZV. 

Výpis z RPZV má za úlohu chrániť spotrebiteľov pred nekalými praktikami podvodníkov. Určený je najmä na overenie priebehu najazdených kilometrov pred kúpou vozidla. Vlastníkom vozidiel umožňuje deklarovať priebeh najazdených kilometrov pred predajom vozidla. 

Ísť späť