Prepáčte, stránka "offcanvas-col1" neexistuje.

Prepáčte, stránka "offcanvas-col2" neexistuje.

Prepáčte, stránka "offcanvas-col3" neexistuje.

Prepáčte, stránka "offcanvas-col4" neexistuje.

Čo je to RPZV a koho sa týka?

Čo je to RPZV a koho sa týka?

Ešte v roku 2016 vznikol tzv. Register prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV). Do registra sa povinne zaznamenávajú najazdené kilometre vozidla počas jeho prevádzky až do jeho vyradenia, aby sa zamedzilo neoprávnenej manipulácii s počtom najazdených kilometrov. Aktuálne bol zákon doplnený a ak chcete predávať autá musíte mať aj výpis z RPZV v opačnom prípade hrozí predajcovi/subjektu pokuta až do 100tis.eur!

Výpis z registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV), alebo inak nazývaný ODO-Pass/ODO-Pass EU zobrazuje skutočný stav kilometrov, v čase, kedy boli zaznamenané. Zákazník tak získa prehľad, či priebeh stavu kilometrov je reálny a odometer nebol stočený. Výpis z RPZV okrem iného obsahuje tieto údaje: identifikačné číslo vozidla VIN, značku a obchodný názov vozidla, dátum prvého prihlásenia vozidla, dátum prvého prihlásenia vozidla v SR, dátum vystavenia ODO-Passu/ODO-Passu EU. 

Výpis je vždy vytlačený je na špeciálnom papieri, s ochrannými prvkami, aby sa zamedzilo jeho falšovaniu alebo podvodu.  Je platný vždy do zapísania nových údajov do RPZV. 

Výpis z RPZV má za úlohu chrániť spotrebiteľov pred nekalými praktikami podvodníkov. Určený je najmä na overenie priebehu najazdených kilometrov pred kúpou vozidla. Vlastníkom vozidiel umožňuje deklarovať priebeh najazdených kilometrov pred predajom vozidla. 

POZOR! Pri nedodržaní zákona hrozí pokuta od  3.000€ - 100.000€!

Povinnosť prispievať do RPZV majú tzv. prispievatelia (štátni i súkromní). Jedná sa hlavne o údaje z TK, EK, KO, informácie o evidenčných zmenách vozidiel, o dopravných nehodách od orgánov Policajného zboru, o opravách a údržbe vozidiel od výrobcov, zástupcov výrobcov vozidiel a všetkých legálnych opravovní, informácie o priamych či sprostredkovaných predajoch vozidiel a pod.

Dopĺňať informácie do RPZV sa teda týka každého, kto akokoľvek manipuluje s vyššie spomenutými údajmi a vydávať výpis z registra prevádzkových záznamov vozidla je povinné pre každého predajcu, kto sa chystá predať vozidlo. 

Uľahčite si plnenie povinností s naším softvérom AUTON, ktorý umožňuje vytvárať zmluvy, pridávať autá a zdieľať informácie s RPZV jedným kliknutím. Jedným kliknutím odošlete informácie o vozidle do RPZV so všetkými údajmi, ktoré sú zo zákona povinné. Všetko ide automaticky a tak sa nemusíte báť žiadnej pokuty, ktorá je v tomto prípade 3.000€ - 100.000€.

Ak máte  záujem o viac informácii prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0917 726 825 alebo emailom [email protected]

Ísť späť